• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố ký kết hợp tác với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

 • Thứ ba, 11:02 Ngày 27/12/2022.
 • Chiều ngày 23/12, tại Hội trường của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận,  Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (Viện Nha Hố) và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (Phân hiệu Ninh Thuận) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

  Về phía Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, có TS. Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Phân hiệu tại Ninh Thuận, TS. Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; cùng lãnh đạo các Khoa, phòng, ban chức năng của Phân hiệu.

  TS. Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Phân hiệu tại Ninh Thuận phát biểu tại buổi lễ

  Về Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, có TS Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện (Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bộ môn chọn tạo giống và CNSH, Trung tâm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ).

  TS Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu tại buổi lễ

  Tham dự buổi lễ còn có Ban Giám hiệu của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, lãnh đạo của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Lao động – Thương binh, xã hội Ninh Thuận.

  Tại buổi lễ, nội dung ký kết hợp tác giữa Phân hiệu Ninh Thuận và Viện Nha Hố mục tiêu tăng cường khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giữa các đơn vị trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Cùng phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển của mỗi đơn vị.

  Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh  tại Ninh Thuận

  Việc xây dựng mối liên kết giữa hai đơn vị nhằm khai thác sử dụng nguồn lực chung phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Ninh Thuận và có cơ hội trao đổi học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước. Việc ký kết ghi nhớ hợp tác với Phân hiệu Ninh Thuận một lần nữa thể hiện định hướng chiến lược trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hoạt động này cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch của Viện Nha Hố về mở rộng kết nối hợp tác với các Viện/Trường/Doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

   

   Tin, ảnh: Phòng Khoa học và HTQT

  Thành tích

  TOP