• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho nguyên liệu nho chế biến rượu vang

 • Thứ ba, 09:11 Ngày 21/12/2021.
 •  

  Thành tích

  TOP