• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Thông Báo

  Huân chương Lao động

 • Thứ hai, 23:59 Ngày 09/07/2018.
 • Huân chương Lao động

  • Hạng Ba (1985): Quyết định số 777KT/HĐNN, ngày 16/11/1985.
  • Hạng Nhì (1995): Quyết định số 681 KT/CTN, ngày 13/11/1995.
  • Hạng nhất (2001): Quyết định số 1408/2001/QĐ/CTN ngày 21/12/2001.

   

   

  Thành tích

  TOP