• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Quyết định về việc Hướng dẫn tạm thời quy trình kỹ thuật canh tác tỏi Phan Rang trên vùng đất cát tỉnh Bình Thuận

 • Thứ tư, 09:49 Ngày 07/09/2022.
 • Thành tích

  TOP