• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ NN&PTNT

  Văn bản pháp quy

  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN
  • Thông tư 02/2020/TT-BKHCN

   Thông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung NĐ 70 về thanh lý tài sản.

  Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thành tích

  TOP