• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quy trình kỹ thuật trồng Măng tây xanh (Asparagus) theo tiêu chuẩn VIETGAP

 • Thứ tư, 23:59 Ngày 11/07/2018.
 • Thành tích

  TOP