• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

  Điện thoại: 0259. 3853105 | Fax: 0259. 3853108 
  Email: viennhaho.vaas@mard.gov.vn | Website: http://www.viennhaho.org.vn

  Địa chỉ: Km 14, quốc Lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

 • CAPTCHA code
 • (*) Thông tin bắt buộc

  Làm lại Gửi

  Thành tích

  TOP