• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Khối thi đua các cơ quan Trung ương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 • Thứ ba, 10:25 Ngày 02/07/2024.
 • Vừa qua, Khối thi đua các cơ quan Trung ương, gồm các đơn vị: Cục Thống kê Ninh Thuận (Trưởng khối thi đua), Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Truyền tải điện Ninh Thuận và Chi cục Hải quan Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

  Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong khối đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đồng thời có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nội dung phong trào thi đua đã phát động, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

  Quang cảnh hội nghị

   

  Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Khối thi đua tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức... Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần cùng toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

   

                                                                                                        Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn

  Thành tích

  TOP