• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Khối thi đua các cơ quan trung ương tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024

 • Thứ tư, 14:09 Ngày 27/03/2024.
 • Ngày 21/3, Khối thi đua các cơ quan trung ương tỉnh, gồm 7 đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và Truyền tải điện Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản dự thảo liên quan đến hoạt động thi đua của khối. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2024, trọng tâm là thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tích cực tham gia các hoạt động tri ân, an sinh xã hội; hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua do trung ương, tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát động và các hoạt động do Khối thi đua các cơ quan trung ương tổ chức.

  Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

   

   

                                                                                                                                                Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn

  Thành tích

  TOP