• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống Nho NH04–70

 • Thứ năm, 09:10 Ngày 17/02/2022.
 • Giống Nho NH04–70

  • Nguồn gốc: Vườn tập đoàn của Viện nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố;
  • Đặc tính sử dụng: Quả nho không hạt, dùng để ăn tươi hoặc sấy khô;
  • Khối lượng quả trung bình 2,2-2,8 g/quả;
  • Khối lượng chùm trung bình từ 300-400 g/chùm.
  • Độ đường: cao (Brix từ 18-20%).
  • Thịt quả cứng, nhiều nước.
  • Thời gian sinh trưởng từ 120-127 ngày.
  • Tính chống chịu sâu bệnh: khá.

  Hình 1: Giai đoạn ra hoa

   

  Hình 2: Giai đoạn đậu quả

  Hình 3: Giai đoạn chín

  Hình 4: Giai đoạn thu hoạch

  Thành tích

  TOP