• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống lúa PY2

 • Thứ năm, 23:59 Ngày 21/06/2018.
 • Viện Nghiên cứu bông Phát triển nông nghiệp Nha Hố độc quyền khai thác sử dụng khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (theo Hợp đồng số: 01/HĐCN/2015 ngày 15/11/2015)

  - Nguồn gốc: Tổ hợp lai ML49/IR50404.

  - Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 92 - 95 ngày trong vụ Hè Thu và 100 - 105 ngày trong vụ Đông Xuân, chiều cao cây 85 - 90cm, thân rạ cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, số bông 200 - 250 bông/m2, khối lượng 1.000 hạt 25 - 26 gram, chiều dài hạt >7 mm, bông lúa dài, trỗ khá tập trung, mức độ vào chắc hạt nhanh, lá đòng nhỏ, thẳng, trỗ thoát hoàn toàn, bông to, tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

  - Năng suất: 6 - 8 tấn/ha.

  - Phẩm chất hạt: Dạng hạt gạo bầu dài, gạo trong ít bạc bụng, độ bạc bụng cấp 3; cơm mềm; amylose 24,0-24,5%; chất lượng lúa loại chế biến.

  - Tính kháng: Giống có khả năng kháng rầy nâu, bạc lá và đạo ôn cấp 3.

  - Tính thích nghi: Phù hợp với các vùng sinh thái các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây nguyên.

  - Cấp giống được công nhận: Được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 583/QĐ-TT-CLT ngày 28/12/2016.

  Thành tích

  TOP