• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Đào tạo hợp tác

  Giống lúa PY2 năng suất cao
  Thứ hai , 23:59 Ngày 09/07/2018.
  Sản phẩm của Viện đến với Agroviet 2018
  Thứ năm , 23:59 Ngày 05/07/2018.
  Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng độc quyền đối với 4 giống lúa thuần: OM20, OM11735, OM9915 và OM9921
  Thứ ba , 23:59 Ngày 05/06/2018.
  Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng độc quyền đối với 4 giống lúa thuần: OM20, OM11735, OM9915 và OM9921

  Thành tích

  TOP