• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Đảng bộ Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố: Xây dựng mô hình tiêu biểu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Thứ tư, 11:09 Ngày 05/06/2024.
 • Nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thấm nhuần và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp đến ngày 14/5/2011, Đảng ta có Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Đảng, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố luôn nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của các Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Viện. Với nhận thức sâu sắc đó, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện luôn phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

  Trong thời gian qua, một trong những kết quả điển hình, đó là: Chi bộ khối khoa học đã xây dựng kế hoạch, triển khai, quát triệt đến từng cán bộ, đảng viên; mỗi đồng chí cán bộ đảng viên trong chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai, thực hiện. Qua nhiều năm triển khai, Chi bộ đã xây dựng thành công các mô hình tiêu biểu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Sau khi tiếp nhận các văn bản của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi chi bộ lãnh đạo. Chi bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề toàn khóa và hằng năm theo chỉ đạo của Đảng ủy Viện, trong nội dung kế hoạch có lộ trình thời gian cụ thể hàng tháng, quý. Đặc biệt, với thế mạnh của Chi bộ là tất cả cán bộ đảng viên đều là cán bộ nghiên cứu khoa học, có trình độ chuyên môn cao, được phân bố công tác tại các đơn vị, bộ môn, Trung tâm nghiên cứu khoa học, trực tiếp hoặc gián tiếp trong tổ chức triển khai các nội dung nghiên cứu thuộc các đề tài, dự án Viện chủ trì. Vì thế, việc triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là khá thuận lợi; đậy cũng là chuyên đề mà Chi bộ lựa chọn là trọng tâm để chỉ đạo xuyên suốt trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016; và Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Chi bộ khối khoa học đã xây dựng được nhiều mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án và mang lại kết quả rất đáng khích lệ. Điển hình như mô hình: i/ Áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh măng tây ứng dung công nghệ cao; ii/ Mô hình trình diễn áp dụng quy trình quản lý tổng hợp ruồi vàng đục quả và một số sâu bệnh hại chính trên cây táo đạt hiệu quả cao; iii/ Mô hình trình diễn áp dụng quy trình sản xuất táo ứng dụng công nghệ cao; iv/ Áp dụng quy trình canh tác nho ứng dụng công nghệ cao. Nhìn chung, các mô hình được Chi bộ tổ chức triển khai đã cho hiệu quả kinh tế tăng từ 1,5 – 2 lần so với sản xuất truyền thống, chất lượng được cải thiện và đồng đều, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Bên cạnh đó, việc xây dựng thành công các mô hình tiêu biểu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề được đổi mới, thu hút được sự tập trung của đảng viên trong sinh hoạt. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong công việc, sự nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biế tích cực. Đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng.

   

  Với những kết quả đã đạt được, hằng năm 100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến trở lên, tập thể chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2023 vừa qua, Chi bộ được Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng Bằng khen "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2019 – 2023)"; năm 2023 có 01 đảng viên của Chi bộ được Tỉnh ủy Ninh Thuận tặng Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2019 – 2023); năm 2022 có 01 đảng viên của Chi bộ được Huyện ủy Ninh Sơn tặng Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2018 – 2022).

   

  Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Chi bộ khoa học nói riêng và toàn Đảng bộ Viện nói chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016; và Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đi vào chiều sâu, với những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa.

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                        Tin, ảnh: Văn phòng Đảng ủy

  Thành tích

  TOP