• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Chức năng, nhiệm vụ

  • | Giới thiệu

  -Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các loại cây trồng (trong đó có cây bông); ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất bông và cây trồng nông nghiệp.

  -Tổ chức Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Di truyền - Chọn tạo giống, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật canh tác, v.v…;

  -Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới phục vụ sản xuất trong nông nghiệp;

  - Khảo - kiểm nghiệm các loại giống cây trồng, khảo nghiệm phân bón, thuốc BVTV; Phân tích: mẫu đất, mẫu nước, mẫu bông xơ; Giám định sâu bệnh hại cây trồng, giám định thuốc trừ sâu trên nông sản;

  -Xây dựng tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành về cây bông, xơ bông và một số cây trồng khác.

  -Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nuớc.

  - Sản xuất - kinh doanh: giống cây trồng nông nghiệp (lúa, bắp, đậu xanh, dưa hấu....), xơ bông, các sản phẩm nông nghiệp, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vật tư, hóa chất khác v.v...

  Thành tích

  TOP