• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học Vicin - S

 • Thứ hai, 23:59 Ngày 23/07/2018.
 •  

  Nhiễm sâu
  Nuôi sâu
  Kiểm tra chất lượng sâu
  Sản phẩm VICIN -S
  Sâu bị chết do nhiễm NPV - Se
  Nhóm nghiên cứu nhận giải thưởng

   

  Thành tích

  TOP