• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Triển vọng từ giống nho ngón tay đen NH04-102
  Thứ hai , 15:43 Ngày 10/04/2023.
  Đa dạng giống nho để nâng cao chất lượng
  Thứ hai , 10:10 Ngày 10/04/2023.

  Thành tích

  TOP