• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Thông Báo

  Huân hương Chiến công

 • Thứ sáu, 23:59 Ngày 06/07/2018.
 • Huân hương Chiến công

  • Hạng Ba (1996): Quyết định số 1008 KT/CTN, ngày 01/10/1996.
  • Hạng Ba (2001):Quyết định số 267/2001/QĐ/CTN ngày 03/04/2001.

   

  Thành tích

  TOP