• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Thông Báo

  Giải thưởng

 • Thứ sáu, 23:59 Ngày 06/07/2018.
 • Giải thưởng

  • VIFOTEC (giải nhì, 1999): Giống bông lai VN20;
  • Kovalevskaia (2000)

  Thành tích

  TOP