• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống nho NH01-93

 • Thứ ba, 23:59 Ngày 17/07/2018.
 • Chỉ tiêu/tính trạng

  Đặc điểm

  Năm công nhận sản xuất thử

  2006

  Thời gian sinh trưởng (ngày)

  110 -120

  Tiềm năng năng suất (tấn/ha/vụ)

  15-20

  Màu sắc quả khi chín

  Tím đen

  Khối lượng quả (g)

  4,8-6,0

  Khối lượng chùm (g)

  250-300

  Số hạt/quả (hạt/quả)

  1-2

  Độ Brix (%)

  14-16

  Đặc tính vỏ quả

  Dày

  Hình dạng quả

  Tròn, lớn

  Hương vị

  Thơm

   

  Thành tích

  TOP