• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống nho NH01-48

 • Thứ ba, 23:59 Ngày 17/07/2018.
 • Chỉ tiêu/tính trạng

  Đặc điểm

  Năm công nhận giống

  2002

  Thời gian sinh trưởng (ngày)

  110 - 125

  Tiềm năng cho năng suất (tấn/ha)

  15-20

  Khối lượng chùm (g)

  250 - 350

  Khối lượng quả (g)

  5,0 -6,0

  Hình dạng quả

  Thon dài

  Màu sắc quả khi chín

  Xanh vàng

  Đặc tính vỏ quả

  Dày

  Số hạt/quả (hạt/quả)

  1 – 2

  Độ Brix (%)

  15 – 18

  Thành tích

  TOP