• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống nho NH01-152

 • Thứ ba, 23:59 Ngày 17/07/2018.
 •  

  Chỉ tiêu/tính trạng

  Đặc điểm

  Thời gian sinh trưởng (ngày)

  115-130

  Tiềm năng năng suất (tấn/ha)

  12 – 18

  Khối lượng chùm (g)

  350 – 450

  Khối lượng quả (g)

  5,5 –6,5

  Hình dạng quả

  Thon dài

  Màu sắc quả khi chín

  Đỏ tươi

  Đặc tính vỏ quả

  Dày

  Hương vị

  Ngọt, thơm

  Thịt quả

  Chắc, dày

  Số hạt/quả (hạt/quả)

  1-3

  Độ Brix (%)

  15 - 18

  Thành tích

  TOP