• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống lúa OM9915

 • Thứ ba, 23:59 Ngày 17/07/2018.
 • Viện Nghiên cứu bông Phát triển nông nghiệp Nha Hố độc quyền sử dụng khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây nguyên (theo Hợp đồng số:17/2018/HĐ-CGCN/VL ngày 18/5/2018)

   

  - Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM5637/Nàng thơm chợ đào của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

  - Đặc tính nông học: TGST từ 95 - 100 ngày, chiều cao cây 100 - 105cm, thân rạ cứng cây, khả năng đẻ nhánh khỏe, số bông 340 - 360 bông/m2, khối lượng 1.000 hạt 25 - 26 gram, chiều dài hạt >7 mm, bông lúa dài trỗ khá tập trung, mức độ vào chắc hạt nhanh, lá đòng nhỏ, thẳng, dấu bông, bông to chùm, tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

  - Năng suất: 5 - 8 tấn/ha.

  - Phẩm chất hạt: Dạng hạt gạo dài, gạo trong ít bạc bụng, độ bạc bụng cấp 3; cơm mềm, amylose 19 - 22%, mùi thơm cấp 1, chất lượng lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

  - Tính kháng: Giống có khả năng kháng rầy nâu và đạo cấp 3, bệnh vàng lùn chống chịu trung bình, chịu mặn khá.

  - Cấp giống được công nhận: Được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 179/QĐ-TT-CLT, ngày 13/05/2016.

  Thành tích

  TOP