• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống lúa OM20

 • Thứ hai, 23:59 Ngày 16/07/2018.
 • Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố độc quyền sử dụng khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây nguyên (theo Hợp đồng số:18/2018/ HĐ-CGCN/VL ngày 18/5/2018)

  - Nguồn gốc: Tổ hợp lai OM3536/OM3649/OM6162 của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

  - Đặc tính nông học: Thời gian sinh trưởng: 100 - 110 ngày (lúa cấy), 95 - 105 ngày (lúa sạ), chiều cao cây: 100 - 110 cm. Khả năng đẻ nhánh rất khỏe, dạng hình đẹp, chống đỗ ngã tốt, cứng cây: cấp độ 1, số bông/m2: 300 - 350 bông, Số hạt chắc/bông: 90 - 100 hạt, Khối lượng 1.000 hạt: 25,0 - 26,0 g. Năng suất 6,0 - 8,0 tấn/ha.

  - Phẩm chất gạo: Tỷ lệ gạo lức: 78 - 80%; Gạo trắng: 67 - 69%; Gạo nguyên 45 - 50%; Chiều dài hạt gạo: 7,1 - 7,2 mm; Tỷ lệ D/R: 3,2; Độ trở hồ: cấp 2; Độ bền gel: 79 - 80 mm; Hàm lượng amylose: 22 - 23%. Hạt gạo trong thon dài, ít bạc bụng, cơm mềm.

  - Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp trên những vùng đất phù sa ngọt hoặc hơi nhiễm mặn (2‰).

  - Cấp giống được công nhận: Được công nhận sản xuất thử theo Quyết định số 134/QĐ-TT-CLT ngày 29/05/2017.

   

   

  Thành tích

  TOP