• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Sản Phẩm KH&CN

  Giống bông lai VN01-2

 • Thứ tư, 23:59 Ngày 18/07/2018.
  • Nguồn gốc: VN01-2 (CS95/VN36P);
  • Vùng/Vụ sản xuất:

            - Vụ Mưa:

                     + Vùng chính: Tây Nguyên (Đắc Lắc và Gia Lai).

                     + Vùng phụ: Duyên Hải miền Trung (Ninh Thuận và Bình Thuận)

            - Vụ Đông Xuân: 

  +Vùng chính: Duyên Hải miền Trung (Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận), Tây Nguyên (Gia Lai).

  + Vùng phụ: Các tỉnh vùng núi phía Bắc (Sơn La, Vĩnh Phú, Hà Bắc)

  • Đặc tính sinh tr­ởng, thực vật học:

  - Thời gian sinh tr­ởng trung bình (từ gieo đến nở quả 110-115 ngày.

  - Cây sinh tr­ưởng khỏe, dạng hình cân đối và thoáng, lá to trung bình, xanh nhạt, nhiều lông;

  - Có từ 2-3 cành đực, cành quả nhiều và v­ơn dài.

  - Hoa  to trung bình, cánh hoa màu trắng và phấn màu trắng.

  • Đặc tính nông học:

  - Giống thừa h­ưởng các đặc tính tốt của giống bố VN36P và giống mẹ CS95 ;

  - Thích hợp trong điều kiện trồng nhờ nư­ớc trời hoặc có t­ới bổ sung, dễ trồng và có thể sử dụng ở hầu hết các vùng;

  - Khả năng kháng rầy xanh và sâu xanh khá.

  - Giống rất sai hoa, quả, nh­ưng thời gian nở quả, thu hoạch kéo dài.

  - Mặt khác, khải năng tái sinh và tự đền bù cao, nếu trong thời gian đầu gặp điều kiện không thuận lợi (sinh tr­ởng kém, sâu bẹnh phá hại …), cần tiếp tục chăm sóc thời kỳ sau để tận dụng bông tái sinh.

  • Đặc tính năng suất, phẩm chất xơ:

  - Giống rất sai quả, quả to; trung bình đạt 4,5-5.0g.

  - Tiềm năng năng suất cao, có thể đạt 30-40 tạ/ha trong điều kiện thuận lợi.

  - Tỷ lệ xơ : 36-38%;

  - Chiều dài xơ : >30mm;

  - Độ mịn: 4-4,5g; độ bền >30g/tex;

  - Độ đều:  >85%;

  - Độ chín: >0.9%.

  Thành tích

  TOP