• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Viện nghiên cứu bông và PTNN Nha Hố chung tay đẩy lùi covid 19

 • Thứ năm, 10:29 Ngày 09/04/2020.
 • Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng toàn tỉnh chung sức đồng lòng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid 19 và với truyển thống đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần “ chống dịch như chống giặc” . Đảng ủy Viện; công đoàn cơ sở Viện nghiên cứu bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã tổ chức phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí và vật chất phòng chống dịch covid 19.

  Với tổng giá trị thu được từ đợt phát động là 29.940.000 đồng (hai mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng) gồm cả tiền mặt và các phần quà bằng hiện vật trao cho các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Thuận. Trong đó có 2.120 kg gạo ( UBND xã Nhơn Sơn 1.120 kg; UBND xã Mỹ Sơn 1.000 kg) tương đương 25.440.000 đồng4.500.000 đồng tiền mặt được chuyển về Ủy ban mặt trận tổ quôc tỉnh Ninh Thuận.

   

  Thành tích

  TOP