• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt

 • Thứ hai, 12:07 Ngày 27/06/2022.
 • Chiều 24/6/2022, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác với các Viện Nghiên cứu, Doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp.

  Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có TS. Trần Thống – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, TS. Cao Thị Làn - Trưởng Khoa Nông lâm và Ban lãnh đạo Khoa, cùng các Giảng viên của Khoa Nông lâm.

  Về phía các Viện Nghiên cứu và Doanh nghiệp: Tham dự buổi ký kết có Đại diện lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 20 Viện Nghiên cứu, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên.

  Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tham dự buổi lễ ký kết có, TS. Phan Công Kiên – Phó Viện trưởng; ThS. Phạm Trung Hiếu – Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

  Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và Trường Đại học Đà Lạt ký biên bản ghi nhớ hợp tác

  Tại buổi Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác, Trường Đại học Đà Lạt cũng đã ký kết với 20 Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với mục đích phát triển bền vững của cả hai bên, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, những thế mạnh của các bên về chuyên môn, công nghệ, cơ sở vật chất. Ngoài ra, hai bên hợp tác triển khai hoạt động hỗ trợ sinh viên, gồm: Phối hợp tổ chức đào tạo thực hành, hỗ trợ thực tập và cơ hội việc làm cho Sinh viên.

  Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Đà Lạt và các Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp

  Tại nội dung ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, hai bên đã thỏa thuận, thống nhất ký kết hợp tác với các nội dung trọng tâm trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm. 

  Việc ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt một lần nữa thể hiện định hướng chiến lược trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hoạt động này cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố về mở rộng kết nối hợp tác với các Viện/Trường/Doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

  Tin, ảnh: Phòng KH & HTQT

  Thành tích

  TOP