• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  TIẾP NHẬN, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN RƯỢU VANG NHO

 • Thứ hai, 10:53 Ngày 27/06/2022.
 • UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định tiếp nhận, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng”.

   

  Trong đó, các sản phẩm khoa học, công nghệ được chuyển giao gồm: quy trình chế biến rượu vang từ các giống nho rượu được tuyển chọn; bộ tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu nho rượu; bộ tiêu chuẩn cơ sở cho rượu vang nho; mô hình chế biến rượu vang nho.

  Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Sở Công thương cùng Công ty TNHH Vĩnh Tiến tiếp nhận và sẽ được ứng dụng đưa vào sản xuất chế biến vang nho từ chuỗi giá trị sản xuất nho làm rượu ở Ninh Thuận với quy mô công nghiệp từ 2022 - 2025.

  Việc tiếp nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị đủ năng lực đưa vào ứng dụng sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm rượu vang chất lượng từ trái nho được trồng và chế biến trong nước. Từ đó, kết nối chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu trồng nho Ninh Thuận rộng lớn và cơ sở sản xuất chế biến rượu vang Đà Lạt, đưa sản phẩm rượu vang có chất lượng đến người tiêu dùng.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    QUỲNH UYỂN

  (Nguồn: Báo baolamdong.vn)

  Thành tích

  TOP