• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Thông báo tuyển dụng lao động làm công tác nghiên cứu khoa học

 • Thứ sáu, 14:18 Ngày 06/08/2021.
 •  

  Thành tích

  TOP