• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  NGHIỆM THU QUY TRÌNH: TRỒNG, CHĂM SÓC, THU HOẠCH NHO RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

 • Thứ hai, 08:53 Ngày 18/10/2021.
 • Chiều ngày 01/10/2021, tại Hội trường của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận đã tổ chức phiên họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch nho rượu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đây là một trong những sản phẩm thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng” (mã số ĐTĐL.CN36/18) do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố chủ trì, TS. Phan Công Kiên làm chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu do Ông Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận làm Chủ tịch hội đồng.

   

   

  Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá, đây là quy trình đã được nhóm tác giả tổng kết từ kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đến kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch trên giống nho rượu tại Ninh Thuận. Quy trình đã xác định được các biện pháp canh tác phù hợp trên giống nho rượu nhằm đảm bảo năng suất và nâng cao chất lượng, giúp các địa phương trong tỉnh có cơ sở khoa học phát triển vùng trồng nho rượu phục vụ chế biến vang chất lượng cao, nâng cao giá trị kinh tế và tạo chuỗi giá trị bền vững cho cây nho rượu.

   

   

  Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của quy trình, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện quy trình. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là quy trình kỹ thuật canh tác trên cây nho rượu được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng cao. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí đánh giá, nghiệm thu quy trình đạt yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của thành viên hội đồng và chỉnh sửa cho phù hợp trước khi trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận ký ban hành để chuyển giao và áp dụng vào sản xuất.

   

   

                                                                                                      Tin bài và ảnh: Nhóm thực hiên đề tài ĐTĐL.CN36/18

  Bài viết liên quan ...

  Thành tích

  TOP