• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Nghiệm thu đề tài cấp Tỉnh: “Bảo tồn, đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen cây mãng cầu ta Bình Thuận”

 • Thứ ba, 10:10 Ngày 02/06/2020.
 • Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Bảo tồn, đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen cây mãng cầu ta Bình Thuận”do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố chủ trì thực hiện.

  Ông Văn Công Thới-Giám đốc Sở KH&CN-Chủ tịch hội đồng điều hành Hội nghị. Đồng thời, dự buổi nghiệm thu còn có các chuyên gia đầu ngành về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

   

  Ông Văn Công Thới-Giám đốc Sở KH&CN điều hành Hội nghị

   

  Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, ThS. Nguyễn Văn Sơn, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, một số nội dung cơ bản và kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Đề tài đã đánh giá được chất lượng nguồn gen cây mãng cầu ta Bình Thuận về hình thái, đặc tính nông sinh học, năng suất và chất lượng quả. Thực hiện bảo tồn tại chỗ cho 03 giống mãng cầu ta MC01, MC02, MC03. Tuyển chọn 05 cây đầu dòng phù hợp phục vụ bảo tồn chuyển chỗ nguồn gen hạt và ngân hàng gen đồng ruộng gồm: MC02-3, MC02-7, MC02-10, MC02-13 và MC02-17. Kết quả đề tài đã xây dựng được quy trình nhân giống mãng cầu ta Bình Thuận bằng hạt và bằng phương pháp ghép, đạt tiêu chuẩn chất lượng cây giống tốt. Đồng thời, 02 cây đầu dòng mãng cầu MC02-3 và MC02-10 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng để nhân giống và chuyển giao cho sản xuất; Ngoài ra, đề tài cũng xây dựng vườn duy trì lưu giữ nguồn gen mãng cầu với diện tích 0,1 ha, tại Khu thực nghiệm Công nghệ sinh học thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận.Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp về khoa học công nghệ, tổ chức, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất giống,… nhằm bảo tồn nguồn gen mãng cầu ta Bình Thuận bền vững.

  ThS. Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả thực hiện đề tài

   

   

  Kết quả, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá 08/08 phiếu Đạt và yêu cầu đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của chuyên gia và thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề tài theo đúng quy định.

   

  Một số hình ảnh của hội đồng nghiệm thu:

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                    Tin, ảnh: Phòng KH&HTQT          

  Thành tích

  TOP