• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Nghiệm thu cấp tỉnh Ninh Thuận đề tài nghiên cứu khoa học: Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP

 • Thứ năm, 09:36 Ngày 02/11/2023.
 •             Chiều ngày 26/10/2023, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, Hội đồng khoa học cấp tỉnh đã tổ chức tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ: Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP do ThS. Phan Văn Tiêu làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố chủ trì thực hiện.  ThS. Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở KHCN Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu điều hành Hội nghị.

              Hội đồng nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai đầu cầu Sở KHCN Ninh Thuận và các đầu cầu tại TP. Hồ Chí Minh. ThS. Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở KHCN Ninh Thuận - Chủ tịch Hội đồng; hai chuyên gia phản biện gồm: PGS. TS. Phạm Thị Minh Tâm - Nguyên Trưởng bộ môn Cây Lương Thực – Rau Hoa Quả, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, TS. Phạm Hữu Nhượng- Phó Viện trưởng Viện Sinh học Nông nghiệp Tất Thành, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng các thành viên đại diện các Sở/Ban/Ngành liên quan của Tỉnh Ninh Thuận.

               Về phía đơn vị thực hiện nhiệm vụ có ThS. Phạm Trung Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Ngoài ra, còn có Ông Nguyễn Khắc Phòng – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp - Nông nghiệp Thái An là khách mời, nông dân trực tiếp tham gia thực hiện mô hình.
                ThS. Phan Văn Tiêu – Chủ nhiệm đề tài, thay mặt cho nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo tự đánh giá đề tài trước Hội đồng nghiệm thu. Qua 36 tháng triển khai, đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Đánh giá được khả năng thích ứng của 2 giống nho không hạt với điều kiện canh tác tại Ninh Thuận; Xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác theo hướng VietGAP phù hợp cho hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận và Xây dựng các mô hình trồng thử nghiệm theo hướng VietGAP.  ThS. Phan Văn Tiêu, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

                Các thành viên hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả đạt được của đề tài và ghi nhận sự nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả; đồng thời, các thành viên cũng đã trao đổi để làm rõ thêm một số thiếu sót trong quá trình tổng kết và kiến nghị phương án để chuyển giao, nhân rộng vào sản xuất.
                Kết luận hội nghị, ThS. Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở KHCN Ninh Thuận - Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và nhóm tác giả đề tài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì đề tài phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học và những kết quả đã đạt được tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn, đề xuất cho Sở Khoa học và công nghệ Ninh Thuận hướng nghiên cứu tiếp theo để chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất nho ở Ninh Thuận.

   

  Tin bài và ảnh: Nhóm thực hiện đề tài

  Thành tích

  TOP