• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5: Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố - nơi khởi nguồn những giống cây trồng mới.

 • Thứ ba, 08:23 Ngày 19/05/2020.
 • Thành tích

  TOP