• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Khối thi đua Các cơ quan Trung ương: Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019

 • Thứ sáu, 10:52 Ngày 17/05/2019.
 • Chiều 16.5, Khối thi đua Các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết thi đua năm 2019. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Văn Linh - Trưởng khối, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Văn Châu – Phó Trưởng khối đồng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, các cơ quan thuộc khối thi đua.

  Năm 2019, Khối thi đua Các cơ quan Trung ương phát động phong trào thi đua với các nội dung gồm: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2019; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của trung ương, của tỉnh.

  Tại hội nghị, đại diện các cơ quan trong Khối thi đua Các cơ quan Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

  Tin, ảnh: Phòng KH&HTQT

   

  Bài viết liên quan ...

  • HỘI THI: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
  • HỘI THI: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

   Ngày 25/03/2019, Ban Chấp hành Chi Đoàn Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (Viện) tổ chức Mitting kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và Hội thi Kỹ năng thuyết trình dành cho tất cả các Đoàn viên thanh niên trong toàn Viện.

  Thành tích

  TOP