• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Khối thi đua các Cơ quan Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021

 • Thứ năm, 06:50 Ngày 11/03/2021.
 • Sáng 10/3/2021, tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, Khối thi đua các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác công tác thi đua – khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

  Tham dự hội nghị có: Ông Trương Văn Phong – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Ninh Thuận, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 7 đơn vị thành viên trong Khối. Ông Mai Văn Hào Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (đơn vị Trưởng khối) và Đại diện lãnh đạo Truyền tải Điện Ninh Thuận (đơn vị Phó Trưởng khối) đồng chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Mai Văn Hào – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, chủ trì Hội nghị

   

  Ông Trưởng Văn Phong – Phó trưởng Ban thi đua khen thương tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị

   

  Năm 2020 các đơn vị trong khối thi đua Cơ quan Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, ngành cấp trên ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai và đạt kết quả tốt trong các phong trào thi đua, công tác khen thưởng kịp thời, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm, chú trọng, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

   

   

  Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các nội dung: phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 để hướng dẫn chỉ đạo các cấp, đơn vị thành viên triển khai, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra; xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều cách làm và mô hình hay về thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cơ sở; tổ chức triển khai các phong trào thi đua do UBND tỉnh Ninh Thuận phát động; phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

   

  Tại hội nghị, đại diện các cơ quan trong Khối thi đua Các cơ quan Trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2021

   

   

                                                                                                                                                                                    Tin, bài: Văn phòng Viện

  Thành tích

  TOP