• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các Cơ quan Trung ương tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ tư, 09:54 Ngày 26/06/2019.
 • Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các Cơ quan Trung ương tỉnh Ninh Thuận

    Ngày 24/6/2019, Khối thi đua các Cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

   

   Tới dự Hội nghị có: Đại diện Sở Nội vụ tỉnh – Cơ quan thường trực về thi đua, khen thưởng; Lãnh đạo Công an tỉnh (phụ trách theo dõi thi đua Khối); đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Linh – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận - đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2019 báo cáo tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối.

  Trên cơ sở quán triệt về Luật TĐKT và văn bản hướng dẫn, các đơn vị trong Khối luôn xác định công tác TĐKT là công cụ quan trọng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể tích cực, chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã có nhiều tiến bộ, được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối; trở thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

  Phát huy kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối hướng tới việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm.

  Bên cạnh đó, các đơn vị cũng trao đổi và thống nhất tổ chức Hội thi thể dục, thể thao; văn hóa văn nghệ giữa các đơn vị trong Khối, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2019.

   

                                                                              Tin, ảnh: Thường trực Thi đua – khen thưởng Viện

  Thành tích

  TOP