• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • Thứ năm, 11:16 Ngày 12/03/2020.
 • Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận; Kế hoạch số 205-KH/HU ngày 17/01/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Sơn; Hướng dẫn số 97/HD-BTGHU ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Sơn về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2020, Đảng​ bộ​ Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020.

  Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Linh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện  ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện– Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Ninh Sơn, Báo cáo viên cấp Huyện cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố.

  Đồng chí Phạm Văn Linh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện  ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện
  – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Ninh Sơn

   

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

  Cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động Viện tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

   

  Tại Hội nghị những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đồng chí Phạm Văn Linh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Ninh Sơn truyền đạt rất rõ và cụ thể.

  Trong đó, trọng tâm của chuyên đề gồm 2 phần chính gồm:

  - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

  - Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng giai đoạn cách mạng mới.

  Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi cán bộ đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.Trong thời gian tới, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện.

   

                                                                                                                                      Tin (ảnh): Văn phòng Đảng ủy Viện

  Bài viết liên quan ...

  • HỘI THI: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
  • HỘI THI: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

   Ngày 25/03/2019, Ban Chấp hành Chi Đoàn Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (Viện) tổ chức Mitting kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và Hội thi Kỹ năng thuyết trình dành cho tất cả các Đoàn viên thanh niên trong toàn Viện.

  Thành tích

  TOP