• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  ĐẢNG BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PTNN NHA HỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

 • Thứ năm, 10:39 Ngày 06/04/2023.
 • Thực hiện hướng dẫn số 79-HD/BTGHU ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Ninh Sơn về tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

   

  Quảng cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

   

  Chiều ngày 05 tháng 4, Đảng bộ Viện nghiên cứu Bông & PTNN Nha Hố đã phối hợp với Chi bộ Trường PTTH Lê Duẩn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 đến toàn thể cán bộ Đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn 2 đơn vị.

  Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đô – TUV, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố; cùng tham dự còn có cán bộ giáo viên, đảng viên của Trường THPT Lê Duẩn.

   

   

  Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động đã được đồng chí Nguyễn Đô – TUV, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn phân tích nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy truyền thống văn hóa. Trên cơ sở đó, báo cáo viên phân tích và khẳng định sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Ninh Thuận; đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Ninh Thuận, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

  Nhấn mạnh các nội dung chuyên đề, Đồng chí Bí thư huyện ủy đã chỉ ra một số nhiệm vụ cơ bản của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Sơn nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo đó, cán bộ, đảng viên phải nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình nhân cách, lối sống cao đẹp, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn, mình vì mọi người; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung; cán bộ, đảng viên và người lao động cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, duy trì phát triển hoạt động nghiên cứu và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với Nhân dân; trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Ninh Thuận, của huyện Ninh Sơn, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, kịp thời đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tích cực đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

  Đồng chí: Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

   

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy đề nghị, các chi bộ tiếp tục quán triệt nội dung chuyên đề tận cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Viện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc vì sự phát triển chung của toàn Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Viện cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, duy trì phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023. Các chi bộ, đơn vị trực thuộc chú trọng xây dựng mô hình và nhân rộng các điển hình. Đồng thời, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đề nghị các chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, các nội dung nêu gương cụ thể; theo dõi việc thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của các đảng viên.

   

   

   

   

  Tin, ảnh: Đảng ủy Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thành tích

  TOP