• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  Đảng bộ Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Kết luận, Quy định của Đảng các cấp

 • Thứ hai, 14:26 Ngày 18/04/2022.
 • Đảng bộ Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Kết luận, Quy định của Đảng các cấp

   

  Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Sơn về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và các kế hoạch triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ban Tuyên giáo huyện ủy Ninh Sơn phối hợp với Đảng bộ Viện nghiên cứu bông và PTNN Nha Hố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và kết luận, quy định tại Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII).

  Tham dự Hội nghị có đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, gồm đồng chí Đào Văn Tâm- UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Sơn; đồng chí Võ Thanh Tuấn – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố; cùng tham dự còn có cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố và toàn thể cán bộ giáo viên, đảng viên của Trường THPT Lê Duẩn.

  Toàn cảnh buổi Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết

  Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai và quán triệt những nội dung chủ yếu sau:  

  1/ Chuyên đề 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

  2/ Quán triệt, tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội  nghị Văn hóa toàn quốc về: “Ra sức xây dựng và phát huy những giá trị, đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

  3/ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  4/ Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

   Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã lồng ghép trao đổi, chia sẻ và làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở từng vị trí công tác; qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao được ý thức trách nhiệm  trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Đồng chí Đào Văn Tâm - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

  Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Công Kiên – Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã đề nghị: sau học tập, quán triệt các Nghị quyết và đặc biệt là Chuyên đề 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Viện phải xây dựng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022, liên hệ bản thân trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ viên chức, người lao động và đảng viên trong năm 2022.

  Tin, ảnh: Văn phòng Đảng ủy Viện

  Thành tích

  TOP