• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  Hành chính

  CHI BỘ KHỐI QUẢN LÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

 • Thứ hai, 10:11 Ngày 27/06/2022.
 • Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 04/4/2022 của Huyện ủy Ninh Sơn về việc Hướng dẫn tổ chức đại hội chị bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn số 22/CV-ĐUV ngày 15/04/2022 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố về việc dự kiến thời gian và nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 23/6/2022, tại Hội trường Viện, Chi bộ Khối Quản lý long trọng đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

  Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Công Kiên - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố; cùng sự có mặt đầy đủ của toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ.

  Đại hội Chi bộ Khối Quản lý nhiệm kỳ 2022-2025

  Đại hội chi bộ Khối Quản lý đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy huyện Ninh Sơn. Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Trung Hiếu - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

  Đ/c Phạm Trung Hiếu - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo chính trị

  Đại hội cũng đã được nghe 02 ý kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ tham luận về công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và tham luận thực hiện chế độ quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

  Đ/c Trần Hải Đăng phát biểu tham luận tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Công Kiên - Bí thư Đảng ủy đã biểu dương các thành tích mà chi bộ Khối quản lý đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  Đ/c Phan Công Kiên- Bí thư Đảng ủy Viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, kết quả: Đồng chí Phạm Trung Hiếu đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Khối quản lý nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  Đ/c Phan Công Kiên tặng hoa Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI QUẢN LÝ

  Tin bài và ảnh: Chi bộ Khối Quản lý

   

  Thành tích

  TOP