• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Nhân rộng mô hình trồng nho giàn chữ Y có mái che
  Chủ nhật , 16:19 Ngày 04/07/2021.
  Tìm ra giống kháng bệnh khảm lá sắn
  Thứ hai , 16:45 Ngày 30/11/2020.
  Trồng giống nho mới NH01-152 theo hướng GAP
  Thứ ba , 09:28 Ngày 24/11/2020.
  Triển vọng từ giống nho mới NH 01-26
  Thứ hai , 08:12 Ngày 16/11/2020.

  Thành tích

  TOP