• VIỆN NGHIÊN CỨU BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

   Địa chỉ:Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

   Số điện thoại: 0259.3853105

   Email:viennhaho.vaas@mard.gov.vn

  ×

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Đánh thức tiềm năng vùng đất nắng
  Thứ hai , 13:44 Ngày 31/08/2020.
  Giống táo mới giúp nông dân vùng khô hạn
  Thứ năm , 16:17 Ngày 28/05/2020.
  Nơi khởi nguồn những giống cây trồng mới
  Thứ ba , 08:30 Ngày 19/05/2020.
  Giống nho mang đến sự giàu có
  Thứ năm , 09:53 Ngày 21/05/2020.

  Thành tích

  TOP